Què és l'ECU?

L’Esport Català Universitari (ECU) és l’ens que agrupa totes les Universitats catalanes mitjançant el qual es coordinen els Campionats de Catalunya Universitaris (CCU).

L’ECU té com objectiu bàsic el foment de la pràctica esportiva entre els membres de les comunitats de les diferents universitats catalanes (estudiants, personal docent i investigador PDI i personal d’administració i serveis PAS), mitjançant competicions esportives i la promoció dels valors i l’esperit esportiu dels seus participants, així com la implicació de les diferents entitats i organismes implicats en l’esport universitari.

Cada curs acadèmic, una universitat és l’encarregada de coordinar l’organització dels Campionats de Catalunya Universitaris. En el curs acadèmic 2023/24, la coordinadora dels Campionats de Catalunya Universitaris és la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Si vols contactar amb nosaltres, escriu un correu electrònic a info@esportuniversitari.cat.